Standartlaşdırma haqqında azrbaycan respublikasinin qanunu

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında bütün icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, müəssisələr, təşkilatlar, sahibkarlar ûbundan sonra — təsərrüfat subyektləri ü, habelə ictimai birliklər üçün məcburi hesab olunan standartlaşdırmanın hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirir. Standartlaşdırma haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında bütün icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, müəssisələr, təşkilatlar, sahibkarlar ûbundan sonra — təsərrüfat subyektləri ü, habelə. Bu Qanun “ Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilən standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin könüllü tətbiqinə və onların əsasında aparılan uyğunluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyətlərinə şamil edilmir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında bütün icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, müəssisələr, təşkilatlar, sahibkarlar ( bundan sonra — təsərrüfat subyektləri), habelə ictimai birliklər üçün məcburi hesab olunan standartlaşdırmanın hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirir. İstehlakçıların, dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin maraqlarının dövlət müdafiəsi bu Qanunla və ona müvafiq hazırlanmış və tətbiq edilən standartlaşma üzrə normativ sənədlərlə tənzimlənir. Standartlaşdırma haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94- cü maddəsinin I hissəsinin 24- cü bəndinə uyğun olaraq, standartlaşdırmanın məqsəd və prinsiplərinin, standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin hazırlanması, qəbul edilməsi və tətbiqi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin - ci il 26 dekabr tarixli 692 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti haqqında Əsasnamə” də, - ci il 8 may tarixli 626 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası” nda və - cu il 29 yanvar tarixli 500. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94- cü maddəsinin I hissəsinin 24- cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır: “ Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik

  • Türklşmk islamlaşmaq müasirlşmk pdf

  • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

  • Mdni antropologiya pdf

  • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

  • Müsəlmanın qalası pdf


  • Video:Haqqında azrbaycan qanunu

    Qanunu respublikasinin haqqında