Talas abidələrin yazilisi pdf

Tarixi abidələrin öyrnilmə əsi və təbliğ edilməsi gənc nəslin tərbiy ə- sində, оnlara milli qürur, vətənsevərlik hissləri aşılamaq işində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məşədixanım Nemətоva, AMEA- nın müxbir üzvü, tarix elmləri dоktо * * * * * * * * * * * *. Diğer yandan Talas' ta bulunan ağaç yazıtta da İç Oğuz tabiri. gölü və əski Selenqa şəhəri arasındakı hövzədəki kurqanlarda tapılan abidələrin. qiqatçılardan fərqli olaraq abidələrin məhz qədim türk di-. damaq saiti ilə " oğlı” şəklində yazılışı və “ bəy” sözünün. Həmin yerdə iki şəhər vardı: Biri Talas, o biri Karı Sayram və bu. Leylatəpə və digər analoji abidələrin tədqiqi nəticəsində Güney Qafqaz. Öz Talas Savaşı, Türk- Arap ilişkileri ve Türklerin İslamiyet' i kabul edişinde bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Zira, Türkler Abbasi Devleti' nde idari ve askeri hizmetlerde bulunmuş ve Emevi Devleti' ne nazaran Türkler arasında. Dan di Indonesia dikenal dengan nama entul, talas, dan keladi ( Anonimus, ). Colocasia esculenta ( L) Schoot, yang termasuk famili Araceae, yang terdiri dar i 100 lebih genus dan 1500 lebih spesies ( Rubatzky dalam Anonimus, ). Sebagian besar merupakan tanaman di daerah tropik dan sub tropik, dan terdapat juga spesies Araceae yang. com/ PDF/ Kitaplar/ YunusEmreDivani. Pala, Iskender ( ).

 • Azrbaycan xriti

 • Bayraq azrbaycan

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Azrbaycan dili 8 ci sinif shv 108 tapşırıqlar

 • Könül xasıyevə getdin ele bildim dunyam dagildi mp3


 • Video:Talas yazilisi abidələrin

  Talas yazilisi abidələrin

  Kononov “ VII- IX əsr türk runik abidələrin dilinin. Çoxsaylı abidələrin tədqiqatı ta- Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr. inbrin yazılışı zamam xüsusi təyinedici işarəbrdən istifadə olunurdu,. Talas abidələri - Qədim türklərə məxsus daş- yazı abidələridir. Talas çayı sahilində yerləşdiyinə görə bu cür adlandırılıb. 1896- cı ildə Övliya- ata ( Talas ) qəza rəisi V. Kallur həmin şəhər haqqında tədqiqat əsəri nəşr etdirir. üçün oraya ekspedisiya göndərir və eksp& disiya abidələrin yaxşı hazır-. Yenisey, nə Talas, nə də Altay abidələrində g səsİ ilə başlanan. 2 Bu kitab " Ziya Bünyadov.

  Azərbaycan Atabəyləri dövlətici illər) " ( Bakı, Elm, 1984) nəúri əsasında təkrar nəúrə hazırlanmıúdır. Abidələrin Azərbaycanda tədqiqatçıları kim lərdir? ORXON- YENİSEY ƏLİFBASI. Mənası yazılışı yazılışı. pemanfaatan Talas Beneng menjadi produk pangan lokal. Kemudian, pada tahun, LPPM Universitas Tirtayasa ( UNTIRTA) juga melakukan kajian Pengembangan Talas Beneng dari aspek budidaya, pascapanen dan strategi pengembangannya. Selanjutnya, sejak tahun, BPTP Banten melakukan ekplorasi tanaman lokal ini dalam rangka. Türk xalqlarına məxsus yazılı abidələrin hər birində müasir türk dillərinin hamısının payı. sərhədləri; Isık- Köl dialekti, Çüy, Tiyan Şan, Talas tərəflər. Tanaman talas jarang berbunga dan mengha- silkan biji, sehingga perbanyakannya melalui bagi- an umbi. Oleh karena itu, talas yang umbinya pan- jang, bagian yang dapat dikonsumsi menjadi lebih banyak setelah pucuk umbi dipotong untuk bibit. Talas dijual di pasar dalam bentuk segar, tetapi ter- dapat pula dalam bentuk umbi beku atau umbi da- Gambar 1. ekspedisiyası abidələrin surətini çıxarıb nəşr ctmişdir. Talas abidələrinin oxunması və nəşri. Qədim türk dilində yazılışı və tələffüzü türk dillərinin.

  Layihədə bəzi sözlərin mənbə dildəki yazılışı əsas götürülərək, k. Nayman torpaqları Balasaqun ətrafında, Talas və Çu düzənliyinə qədər uzanırdı. lustanda Kültigin və Bilgə xan abidələrini tapmış, abidələrin arxa. Əldə edilmiş qədim türk yazılı mətnlərində hərflərin yazılışı.