Azrbaycan xanliqlarin yaranmasi v dağılması

Oct 07, · Azərbaycan xanlıqlarının xarici siyasəti. Xanlıqların müstəqilliyini və varlığını qorumaq Xarici əlaqələri təmin etmək Azərbaycan xanlıqları əlaqə yaratmağa çalışırdılar İran Rusiya Osmanlı Türkiyəsi Gürcüstanla 7. XVIII əsrin ortalarında Azərbaycan İran əsarətindən xilas olandan sonra kiçik feodal dövlətlər – Xanlıqlar meydana gəldi. May 07, · Azərbaycanın cənubunda Təbriz, Urmiya, Xoy, Qaradağ, Ərdəbil, Sərab, Marağa, Maku, şimalında isə Qarabağ, Gəncə, Şamaxı, Bakı, Dərbənd, Quba. Dec 08, · Məqalə Azərbaycan iqtisadiyyatının elmi ədəbiyyatda geniş təhlil olunmayan dövrlərini: tənəzzül ( 1991 – 1994) və keçid ( 1995 – ) dövrünü araşdırır. Yerli feodallar mövcud vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanda və Qafqazda özlərini de- fakto müstəqil aparmağa başladılar. XVII yüzilin sonlarından davam edən təsərrüfat geriləməsi şəraitində gələcək xanlıqların ərazisini əhatə edən bölgələr arasında əlaqələr six deyildi. Əfşarlar dövlətinin zəifləməsi və dağılmasından sonra, XVIII əsrin 40- cı illərində Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər olan xanlıqlar yaranır. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Maku xanlığını Bayat boyundan olan Əhməd Soltan ( 1747– 1778), Sərab xanlığını isə Şəqaqi boyundan olan Əli xan ( 1747– 1786) yaratmışdır. Güney Azərbaycan xanlıqları ictimai- siyasi və mədəniyyət mərkəzləri olan şəhərlər ətrafında yaranmışlar. Xanlar başlıca olaraq el- tayfa başçıları içərisindən.

  • Azrbaycan tarixi 2 cild pdf

  • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

  • Mdni antropologiya pdf

  • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

  • Müsəlmanın qalası pdf


  • Video:Yaranmasi azrbaycan xanliqlarin

    Xanliqlarin yaranmasi azrbaycan