Müasir azrbaycan dbiyyatı celal abdullayev 2 ci cild 2007 pdf

Əlövsət Zakir oğlu Abdullayev 1920- ci il fevral ayının 17- də Şamaxı rayonunun Məlikçobanlı kəndindəanadan olmuşdur. İlk təhsilini Şamaxının Məlikçobanı və Ucarın Yuxarı Şilyan kənd məktəblərində almışdır. 1936- cı ildə Şamaxı Pedaqoji Texnikumuna daxil olub, 1939- cu ildə həmin müəssisədə təhsilini əla qiymətlərlə başa vurmuş, bir il kənddə müəllim i. SSCB’ nin bir üyesi olan Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyetinin kararıyla 5 Eylül 1991’ de Savunma Bakanlığı tesis edilmiştir. Ekim ayının 9’ unda Yüksek Sovyet Silahlı Kuvvetlerin tesisine dair karar kabul ederek ve o zaman eski Sovyet Ordusunun Şıh kasabasındaki 18 110 sayılı askeri birliğin bünyesinde Silahlı Kuvvetlerin ilk motorize tümeni kurulmuştur. Ceyhan neft kəmərinin, - ci ildə Bakı- Tbilisi- Ərzurum qaz kəmərinin fəaliyyətə balaması böyük strateji uğur və Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası yolunda həlledici amil oldu. 1995- ci ildə müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının. See full list on az. Abdullayev həm də böyük ictimai iş aparmışdır. O, Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun və Universitetin elmi şuralarının, Azərbaycan Ensiklopediyasının redaksiya şurasının, Respublikada Azərbaycan Dilinin Tətbiqi və Əlifba komissiyalarının üzvü olmuşdur. Eyni zamanda BDU- nun “ Elmi əsərləri” nin Dil və ədəbiyyat seriyasının baş redaktoru, universitetin ümumi, humanitar elmlər, filologiya elmləri doktoru və namizədi dərəcələri verən şuralarının, Azərbaycan Elmlər Akademiy. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə ümumiyyətlə 155 parlament iclası keçirilmişdir ki, bunun da 10- u Azərbaycan Milli Şurasının ( 27 may- 19 noyabr 1918- ci il), 145- i isə Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə ( 7 dekabr 1918- ci il — 27 aprel 1920- ci il) olmuşdur. Xarici dillərdə.

 • Azrbaycan iqtisadiyyatı kitabı yükl

 • Bayraq azrbaycan

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Azrbaycan dili 8 ci sinif shv 108 tapşırıqlar

 • Könül xasıyevə getdin ele bildim dunyam dagildi mp3


 • Video:Celal azrbaycan cild

  Azrbaycan celal abdullayev

  12- 14 Ekim ' de Bakü' de düzenlenmiş olan sempozyumun bildirilerini içermektedir. Geçmiıten Günümüze Azerbaycan Alban Udi HalkŞnŞn HristiyanlŞk Serüveni org. tr/ sirnakifd 198 Öz Kafkasya’ nın en eski halklarından biri olarak kabul edilen Alban Udi halkı, bugünkü. Elmi yaradıcılığı. Müəllifi olduğu monoqrafiya və dərsliklər. İctimai fəaliyyəti. ci illər birinci rus inqilabı və onun Azərbaycanın siyasi durumuna təsiri. Siyasi partiya və təşkilatların yaranması. Cənubi Azərbaycanda demokratik və milli- azadlıq hərəkatı. I DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ- SİYASİ PROSESLƏR 1. Alimin elmi maraq dairəsi olduqca geniş olmuşdur.

  O, dilçiliyin sintaksis, morfologiya, tarixi qrammatika, orfoepiya, etimologiya, nitq mədəniyyəti və s. sahələrilə məşğul olmuşdur. Əlövsət Abdullayev Azərbaycan dilinin ən aktual problemləri üzrə 140- dan çox əsərin, o cümlədən 15- dən artıq tədris ədəbiyyatı və monoqrafiyanın müəllifidir ( bunlardan bəziləri ortaqlı yazılmışdır). Xüsusiləşmə və əlavə kateqoriyaları, ədatlar, predikativlər, qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr, tabeli murəkkəb cümləl. Обособление в современном азербайджанском языке. Кирова, 1953 2. Müasir Azərbaycan dilində sintaktik əlaqələr ( uzlaşma, idarə, yanaşma). Köməkçi nitq hissələri. Müasir Azərbaycan dili, sintaksis. ADU, 1959, həmmüəllif 5. Сложноподчиненные предложения в современном азербайджанском языке, ADU, 1963 6. Müasir Azərbaycan dili, sintaksis, II kitab, Azərtədrisnəşr, 1962, həmmüəllif 7. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr, Azərtədris.