Azrbaycan xalq cümhuriyytinin müstqilliyini tanımayan dövl

iki cilddən ibarət olan azərbaycan xalq cümhuriyyəti ensiklopediyasının səhifələrində azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsi və ictimai fıkir tarixinin ən mühüm məqamlarını, azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və fəaliyyətini, azərbaycan xalq cümhuriyyətini doğuran tarixi şəraiti, cümhuriyyət xadimlərinin həyat və mübarizəsini,. Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı isə Fətəli Xan Xoyski idi. Milli Şura 10 gün Tiflisdə işlədikdən sonra Gəncəyə köçürülüb. Yalnız 1918- ci ilin sentyabrında Türkiyə ordusunun rəhbərliyi ilə Bakı daşnak- rus qüvvələrdən təmizləndikdən sonra milli hökumət Gəncədən Bakıya köçdü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalqımızın dövlətçilik və ictimai- siyasi fikir tarixində rolu misilsizdir. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamağa, öz dövlətçilik ənənələrini bərpa etməyə qadirdir. Azərbaycan tarixinin ən maraqlı və ən mürəkkəb mərhələlərindən birici illərdir. Bu illər dünyada, o cümlədən Rusiyada gedən ictimai- siyasi proseslər zəminində yaranmış istiqlaliyyət savaşından müvəffəqiyyətlə çıxan Azərbaycan, xalqının müstəqillik zirvəsinə qalxdığı və yenidən müstəmləkə qarmağına düşdüyü dövrdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti. Oxuculara təqdim olunan kitabda tariximizin ağ səhifələrindən olanci illər Azərbaycanın iqtisadi həyatının tənzimlənməsində mühüm yer tutan gömrüklə bağlı məsələlər işıqlandırılmış, həmin mövzu ilə bağlı tarix yığcam şəkildə arxiv. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qadınlara bərabər siyasi hüquqlar verən əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlman olan ilk dövlət, əslində isə dünyanın ilk ölkələrindən biri idi.

  • Azrbaycan dövltinin rmzlri v onların yaranma tarixi

  • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

  • Mdni antropologiya pdf

  • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

  • Müsəlmanın qalası pdf


  • Video:Xalq müstqilliyini tanımayan

    Azrbaycan müstqilliyini xalq

    Bundan əlavə, Azərbaycanın ərazisində ilk müasir universitetin – Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması yeni respublikanın təhsilə verdiyi dəyərin nümayişi idi. Azerbaycan xalq cümhuriyyetiby Eko Mister on Prezi Next. 7 books to teach Juneteenth to K- 5 students. Navigating office politics in virtual workplaces featuring Nikhil Paul. 3 must- have story elements to create a strong presentation.