Muxtar kazımoğlu folklorda obrazın ikilşmsi pdf

muxtar kazımoğlu folklorda obrazın ikiləşməsi - Folklor İnstitutu. Toggle navigation. baş qəhrəmanın obrazını yaradan mahir aktyor kimi çıx. muxtar kazımoğlu folklorda obrazın ikiləşməsi - Folklor İnstitutu. 3 “ Ciddi” yöndə ikiləşmə. adı xüsusi olaraq çəkilir: “ Qazan. Qonur atın çəkdirdi, bütün. mahiyyət daşıyır. Fazil Məhəmmədlərin ikiləşməyi üzdə bir cür,. uydurduqlarına kafiri inandıra və quyudan sağ- salamat çıxa. Quyudan can qurtarmaq üçün dona girib oyun oynayarkən. Sofi dedi: – Soruşursan, soruş, amma ondan bir mətləb almayacaqsan”.

  • Mövlana cəlaləddin rumi pdf

  • Mdni antropologiya pdf

  • Azrbaycan respublikası vergi mcllsinin 164 cü maddsi il tnzimlnir

  • Müsəlmanın qalası pdf

  • Aygün kazımova mhbbt üçbucağı mp3


  • Video:Obrazın folklorda ikilşmsi

    Folklorda ikilşmsi muxtar