Baliyev azrbaycan dilinin tedrisi metodikası

See full list on az. See full list on az. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" jurnalının səhifələrində respublikanın görkəmli elm xadimləri, təhsil işçiləri, metodist- alimlər, tanınmış müəllimlər cıxış etmiş, fikir mübadiləsi aparmışlar. Jurnalda akademiklərdən M. Cəfərov, professorlardan C. Azerbaycan dilni tedrisi metodikası. Yüklə Həcər Hüseynova. Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər. Azərbaycan dilinin etnoqrafik. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" jurnalı fəaliyyətinin 68 ili ərzində Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikasını, Azərbaycan dilinin təbliği və tədqiqi problemlərini araşdırmış, müəllimlərin bilik səviyyələri və elmi- metodik təcrübələrinin artırılmasında müstəsna rol oynamışdır. Jurnal " Azərbaycan məktəbi" nin əlavələri arasında əhatə.

 • Rüstəmov fizika pdf

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Mdni antropologiya pdf

 • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

 • Müsəlmanın qalası pdf


 • Video:Azrbaycan dilinin tedrisi

  Tedrisi dilinin metodikası

  Kafedranın əməkdaşları Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, Azərbaycan dilinin leksikologiyası və sözyaradıcılığı kimi mühüm istiqamətlər üzrəcu tədris ilində “ Yeni innovasiyaların tətbiqində inteqrasiyanın təşkili imkanları”, “ Azərbaycan dilinin dialektləri”, “ Qərb və Şərq qrupu dialektlərinin fonetik və leksik. Azərbaycan Dilinin Tədris Metodikası. Müəllif: Əzizxan Tanrıverdi; Janr: Elmi Ədəbiyyat; Nəşriyyat: Qismət; Çap ili: ; Kitabın dili: Azərbaycan. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası fənnindən mühazirələr ( Dərs vəsaiti) Bakı: Elm və təhsil. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri. Azərbaycan dilinin orfoqrafik lüğəti II cild. Azərbaycan dilinin tədrisi Ģagirdlərin elmi dünya- görüĢünün formalaĢmasına kömək göstərir. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elminin qarĢı- sında aĢağıdakı vəzifələr durur: Azərbaycan dilinin səs sisteminin öyrənilməsi. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin, onun zəngin-. Axtarilan h balıyev azərbaycan dilinin tədrisi metodikası pdf sozune gore tapilan melumatlar. Cəbrayılov Pedaqoji elmlər doktoru, professor Ağarəhim. yolları”, “ Sadə cümlənin tədrisi prosesində nitq inkişafı üzrə aparılan işlər”. Balıyevin “ Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası”.

  Azərbaycan dili tədrisi metodikası, dilçilik və pedaqogika sahələrində prof. və üçüncü qanunauyğunluqları H. Balıyev bir qanunauyğunluq altında təqdim. Gülnar Əliyeva, Könül Yadigarova, Zibeydə Səfərli, Nərmin Əliyeva, Nazlı Səmədzadə, Xatirə Məmmədova, Cəvahir Quluzadə, Fəridə Əhmədova. 1950- ci illərin əvvəllərində respublikada elmi- pedaqoji fikirin geniş ifadəsi üçün yeni çap imkanları axtarılırdı. Belə bir vaxtda elmi- pedaqoji prosesin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə ayrı- ayrı fənlər üzrə yeni məcmuələrin yaranmasına ciddi ehtiyac duyulurdu. Həmin dövrə kimi ana dilimizin və ədəbiyyatın tədrisi, bu sahədəki problemlərlə bağlı. Nov 08, · AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİ METODİKASI ( 5801. 01) İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI 1. XIX əsrə qədərki dövrdə Azərbaycan dili tədrisinin tarixi 2. XX əsrdə Azərbaycan dili tədrisinin tarixi 3. Azərbaycan dili tədrisi metodikasının məqsəd və vəzifələri 4. Azərbaycan dili tədrisi metodikasının tədqiqat metodları. Sep 27, · Azərbaycan Dili Kurikulumu ~ Metodiki Tövsiyə Əsas Səhifə Bloqdan Istifadə Qaydası Əlaqə DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!

  MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR! Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! dilinin tədrisi metodikası elmi Azərbaycan dili tədrisinin. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: ADPU- nun nəĢri,,. Həsən Balıyev, - cu ildən - ci ilədək prof. Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının elmi işlərinin istiqaməti əsasən aşağıdakıları. Vikipediyada bu adda məqalə yoxdur. adlı səhifəni yaradın. H balıyev azərbaycan dilinin tədrisi metodikası pdf digər səhifələrə keçib- keçmədiyini öyrənin. 9 79 – 94 Kamal Jamalov The struggle of our writers victims of repression for the necessity of teaching their native language 95 – 103 Chinara Rzayeva The role, importance and teaching of myths and legends in the spiritual development of children C H I L D R E N ’ S L I T E R A T U R E 104 – 111 Nurlana Aliyeva The role of the use of M. Sidgi' s heritage in the teaching of elective. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası,. " Maarif" nəşriyyatı, 1988.

  Əfəndizadə Ə. Düzgün yazı təliminin elmi əsasları, " Maarif”. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası.