Vkilov r azrbaycan respublikasının yaranma tarixi

Azərbaycanın ən qədim tayfa ittifaqları haqqında ilk məlumata er. 23- cü yüzilliyə aid şumer- akkad yazılı mənbələrində rast gəlinir. Bu mənbələrdə Azərbaycanda mövcud olmuş kuti, lulubi və hurri tayfa ittifaqları haqqında bəhs edilir. Məlum olur ki, Akkad hakimi Naramsinin dövründə ( er. 2236– 2200) kutilər Mesopatamiyaya soxulmuş, onların başçı. See full list on az. Milli Məclisin kitabxanası 1997- ci ilin mart ayından fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinəbir hədiyyəsidir. Bütün inventar və avadanlıqlar, kitab rəfləri, oxucu stolları və kompüterləri TBMM hədiyyə etmişdir. Kitabxananın kitab fondu 6600 nüsxə kitab və kitabçadan ibarətdir.

 • Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit i cild pdf

 • Bayraq azrbaycan

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Azrbaycan dili 8 ci sinif shv 108 tapşırıqlar

 • Könül xasıyevə getdin ele bildim dunyam dagildi mp3


 • Video:Respublikasının tarixi vkilov

  Respublikasının azrbaycan tarixi

  Azərbaycan tarixi — qədim dövrdən bu. günə kimi Azərbaycan ın tarixi. Azərbaycan ərazisində hələ Paleolit dövründən etibarən məskunlaşma var idi ( Azıx mağarasından tapılmış Azıxantrop və Qobustan petroqlifləri ). IV əsrdən 705- ci ilə qədər Azərbaycan ərazisində Qafqaz Albaniyası çarlığı mövcud. Aug 14, · Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin yaranma tarixi 1992- ci il mayın 27- də parlament “ Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında” Qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, 1919- cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş “ Azərbaycan marşı” Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası Ali Soveti 1991- ci il 5 fevral tarixli qərarı ilə üçrəngli Dövlət bayrağını bərpa və qəbul etməklə yanaşı, “ Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin ən yaxşı təsviri üçün müsabiqə elan olunması haqqında” ( 05. 1991, № 20- XII) xüsusi qərar da qəbul etdi. Bu dövr ölkədə Xocalı – Gədəbəy, Talış – Muğan, Naxçıvan və Qayakənd – Quruçay arxeoloji mədəniyyətlərinin materialları ilə təmsil olunmuşdur. Azərbaycanda ilkin şəhər- dövlətləri yaranır, təsərrüfatın demək olar ki, bütün sahələri sürətlə inkişaf edirdi. 13– 12 yüzilliklərdə ölkə ərazisində dəmir dövrü başlanır.

  Bu ərəfədə sinfi cəmiyyətin yaranmasının təməli qoyulur. Həmin zaman Urmiya gölü ətrafında Zamya, Karalla, Gilzan, Andia, Zikertuvə s. kimi kiçik siyasi birliklər peyda olur. Yeni tarixi inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikasının qarşısında dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratiya, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulması, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası, Dağlıq Qarabağ probleminin milli maraqlara uyğun həlli, əhalinin təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi kimi mühüm tarixi vəzifələr dururdu. Tunc dövrü Azərbaycanda er. 4– 1 minillikləri əhatə edir. Tayfa və qəbilə ittifaqlarının yaranması elə bu ərəfədə başlanır. İnsan məskənlərinin və ümumi əhalinin sayı durmadan artır. Kiçik və Orta Asiya, Mesopotamiya və Şimali Qafqazla ticarət və digər əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Azərbaycanda erkən tunc dövrü Kür- Araz arxeoloji mədəniyyətinə aid tapıntılar əsasında dərindən öyrənilmişdir. Bu mədəniyyət təkcə Azərbaycanı deyil, həmçinin Cənubi və Şimal- Şərqi Qafqazı və Kiçik Asiyan. Parlament kitabxanası Milli Məclisin rəhbərliyinə, millət vəkillərinə, aparatın əməkdaşlarına xidmət göstərir. Kitabxanaya daxil olan oxucu sorğuları araşdırılır və operativ şəkildə öz həllini tapır. Kitabxana il ərzində 1000– 1200 oxucu sorğusu ödəyir.

  Əlamətdar hadisələrlə əlaqədar kitabxanada tez- tez kitab sərgiləri, stendlər təşkil olunur. Azərbaycanda 2 milyon 700 min il bundan öncə başlayaraq eramızdan əvvəl 4- cü minilliyə qədər davam etmişdir. Daş dövrü üç mərhələdən – paleolit dövrü ( qədim), mezolit dövrü ( orta) və neolit dövründən ( yeni daş dövrü) ibarət olmuşdur. Təxminən 700 min il əvvəl insanlar od əldə etməyi öyrənərək, özlərini soyuqdan qorumağa, yemək bişirmək, əmək alətlərini düzəltməyə başladılar. 400– 300 min il öncə Azərbaycanda məskunlaşmış ibtidai insanların təkamülündə yeni mərhələ başlanır. Azıx mağarasında aş. Səfəvilər dövlətici ildən 1736- cı ilə qədər bugünkü Azərbaycan, İran, Ermənistan, İraq, Əfqanıstan, qərbi Pakistan, cənubi Türkmənistan və şərqi Türkiyə ərazilərini əhatə etmiş bir dövlətdir. Səfəvilər tarixdə ilk dəfə Azərbaycan türkcəsini özünün rəsmi dili elan edib. Bayrağında İslam. Milli Məclis 125 deputatdan ibarətdir. Onlardan 4- ü rəhbərlikdə təmsil olunur. Deputatlardan təşkil olunan 15 daimi komitə və 2 komissiya ( İntizam və Hesablayıcı) var. Milli Məclisin Aparatı rəhbər, 1 müavin, katiblik, 10 şöbə, 23 sektor, işlər müdirinin xidmətindən ibarətdir.

  Eramızın 3– 18- ci əsrləri Azərbaycan tarixində orta əsr və ya feodalizm dövrü kimi məlumdur. Tədqiqatçılar bir qayda olaraq bu dövrü üç əsas mərhələyə bölürlər. 3– 10 yüzilliklər erkən orta əsrlər, 11– 15- ci əsrlər klassik feodalizm və 16– 18- ci əsrlər son feodalizmdir. Bu dövrdə təsərrüfatın əsas formaları əkinçilik, heyvandarlıq və sənətkarlıq olmuşd. Tarix elminin məzmununu tarixi proses təşkil edir. Tarix elminin bünövrə- sində faktların toplanması, sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi durur. Azər- baycan tarixi dünya tarixinin ayrılmaz hissəsidir. “ Azərbaycan tarixi” fənninin.