Inzibati xetalar haqqında qanun pdf

Azərbaycan Respublikasında inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın aparılması, inzibati xətalar haqqında işlər üzrə qərarların qəbul və icra edilməsi həmin vaxtda qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının yeni İnzibati Xətalar Məcəlləsi 29 dekabr - ci ildə qəbul edilmiş və - cı il martın 1- dən qüvvəyə minmişdir. Məcəllə Ümumi və Xüsusi hissələrdən ibarətdir. Ümumi hissədə Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi, onun vəzifələri və prinsipləri, inzibati. FƏSİL 11 İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçıları, onların hüquqları və vəzifələri FƏSİL 12 İnzibati xəta haqqında iş üzrə sübutlar və onların qiymətləndirilməsi FƏSİL 13 İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərinin tətbiqi IV BÖLMƏ. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın ( vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsiri. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinin prinsipləri. Bu Məcəllə insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi, qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirsizlik prezumpsiyası, ədalətlilik və inzibati xətaların qarşısının alınması prinsiplərinə. FƏSİL 11 İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçıları, onların hüquqları və vəzifələri FƏSİL 12 İnzibati xəta haqqında iş üzrə sübutlar və onların qiymətləndirilməsi FƏSİL 13 İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərinin tətbiqi

  • Azrbaycan tarixi 2 cild pdf

  • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

  • Mdni antropologiya pdf

  • M h thmasib azrbaycan xalq dastanları

  • Müsəlmanın qalası pdf


  • Video:Haqqında inzibati xetalar

    Xetalar haqqında inzibati