Geodeziya və kartoqrafiya pdf

tərtibi GPS- in yaranma və inkişaf tarixi, GPS sisteminə əsaslanan peyk texnologiyası- na xas olan koordinat sistemləri və kartoqrafik proyeksiyalar haqqında. Azərbaycanda geodeziya sahəsində tədqiqatların əsası XIX əsrin 40– 50- ci illərində geodeziya alətləri vasitəsilə aparılmış ölçü işləri ilə qoyulmuşdur. Bunların nəticəsində ölkə ərazisində bir sıra 1- ci, 2- ci və 3- cü sinif məntəqələr qurulmuş, onların koordinatları müəyyən edilmiş və hərbi məqsədlər üçün xəritələr tərtib olunmuşdur. Respublikada geo. Geodeziya və kartoqrafiya fənni BDU- nun. Coğrafiya fakültəsində Coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alan bakalavriantlara I kursun II semestri ( Geodeziya. Geodeziya və kartoqrafiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan ibar. View Geodeziya Muhazire. docx from PRESENTATION SKILLS 101 at Baku Modern School. Geodeziyanın predmeti. Geodeziyanın əhəmiyyəti. Geodeziya Yer planetini bütövlükdə və onun ayrı- ayrı hissələrini həndəsi nöqtəyi- nəzərdən öyrənən elmdir. Müasir topoqrafiya və geode ziya elmi aşağıdakı sərbəst fənlərə bölünür:. geodeziya ve kartoqrafiya pdf - video klip mp4 mp3 yukle · Геодезия и картография · Mavzu: Geodeziya va kartografiyada koordinata o' qlari. · " Geodeziya və.

 • Ələddin qədirov yaş psixologiyası pdf

 • Bayraq azrbaycan

 • Ingilis dili tqdk kitabi pdf

 • Azrbaycan dili 8 ci sinif shv 108 tapşırıqlar

 • Könül xasıyevə getdin ele bildim dunyam dagildi mp3


 • Video:Geodeziya kartoqrafiya

  Kartoqrafiya geodeziya

  Riyazi kartoqrafiya- kartoqrafik proyeksiyaların nəzəriyyəsinin, kartoqrafik şəbəkənin hesablanma və qurulma üsullarının, xəritənin geodeziya əsasını təşkil. Oct 22, · Piriyev R. Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya ( Dərslik). İxtisas redaktorları: R. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı. Kartoqrafiya və ya Xəritəşünaslıq ( yun. χάρτης — " xəritə" və γράφειν – " çəkmək" ) - coğrafi xəritələr və digər kartoqrafik əsərlər, onların yaradılması və istifadə edilməsi üsulları haqqında elm. Təbiət və cəmiyət hadisələri və obyektlərinin qarşılıqlı əlaqə və uyğunluğu, hansı. Topoqrafiya – topoqrafik plan və xəritələrin yaradılmasının və onlardan istifadə edilməsinin üsulları haqqında elmdir. Topoqrafiya geodeziya və kartoqrafiya. Geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: dəqiqliyinə və məzmununa görə ümumdövlət, müdafiə, elmi- tədqiqat və digər məsələlərin həllini təmin edən dövlət topoqrafik xəritələrinin, habelə qrafiki, rəqəmli, fotoqrafik və başqa formalı planların yaradılması. Elm və texnika işləri üzrə ADNSU- nun prorektoru, professor. _ _ _ _ _ _ Rauf Əliyarov. « _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ci il. 01 – « Geodeziya» ixtisası üzrə.

  Geodeziya_ Məlikov. Etiketler: Geodeziya kitabı yüklə. Nivelirlər, onların tipləri və yoxlanılması. Bu qlobusda yalnız « köhnə dünya» ( Avropa, Asiya və Afrika) təsvir olunub. qlobus ( globe) Qlobusda üfüqün cəhətlərini dərəcə toruna ( meridian və. See full list on az. Geodeziya – qədim elmlər sırasına aiddir. Belə ki, hələ bizim eramızdan əvvəl IV– III minillikdə qədim Misirdə çoxlu sayda böyük ölçülü müdafiə qurğuları, istehkamları, suvarma sistemləri, piramidalar, eləcə də çoxlu sayda saraylar, məbədlər və digər tikililər inşa edilmişdir. Oxşar tikililərə qədim Çində, Hindistanda, Yunanıstanda da rast gəlinir. Geodeziya - yunan sözü olub, yerin bölünməsi deməkdir. Yerin bütövlükdə və yaxud onun ayrı- ayrı hissələrinin forma və ölçülərini, xəritə və planlarda yerin fiziki səthinin təsvirini almaq üçün eləcə də müxtəlif növ mühəndis məsələlərinin həllini təmin etmək və yer üzərində ölçmələrin yerinə yetirilmə metodlarını öyrənir.

  ərazisində yerinə yetirilən bütün növ geodeziya və kartoqrafiya işlərinin əsasını təşkil edir. Ali geodeziya kursu ayrıca yuxarı kurslarda öyrəniləcəkdir. Geodeziya və kartoqrafiya haqqında. AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında geodeziya, topoqrafiya və kartoqrafiya işlərinin. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası