Azrbaycan sovet ensiklopediyası v cild

Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə: I cild, II cild. Laçın rayonu və onun toponomiyası: qısa ensiklopedik lüğət. - un müәllifi olduğu “ Balıqlar” kitabında ( “ Azәrb. faunası”, 7- ci cild) Azәrb. Sovet Ensiklopediyası elmi redaksiya şurasının üzvü olmuşdur. See full list on az. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra 28 aprel 1920- ci il tarixdə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulur. Azərbaycanda hakimiyyət Azərbaycan SSR İnqilab Komitəsinə və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinə ( XKS) keçdi. Müvəqqəti İnqilab Komitəsi və XKS- nin tərkibinə ancaq azərbaycanlılar daxil idilər. Xalq Komissarları Sovetinə N. Ensiklopediya 1981 – Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.

 • Vfa şrifova nec söhbtdir mp3

 • Mdni antropologiya pdf

 • Azrbaycan respublikası vergi mcllsinin 164 cü maddsi il tnzimlnir

 • Müsəlmanın qalası pdf

 • Aygün kazımova mhbbt üçbucağı mp3


 • Video:Azrbaycan sovet ensiklopediyası

  Ensiklopediyası sovet azrbaycan

  Bakı: 1981, 592 s. Feyzullah – Feyzullah K. “ Her kese lazım olan iman”. Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə bütün elm sahələri üzrə 5 000 e- kitabdan ibarət elektron kitabxana - Elektron Kitabxana Sistemi İPR Books təqdim olunur. Hem Rus hemde Azerbaycan dilinde ensiklopediya 31 cild. cild v Azərbaycan | KITABLAR, JURNALLAR, CD, DVD: Sovet Ensiklopediyası 6 cild. 1920– 1930- cu illərin Sovet Azərbaycanı memarlığı üçün konstruktivizm ideyasının hakim olması xarakterikdir. Həmin dövr memarlar Aleksey Şusev, Vesnin qardaşları, S. Ter- Mikelov, həmçinin memar Mikayıl Hüseynovun yaradıcılığının erkən dövrü ilə əlaqəlidir. 1934- cü ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi İcrayə konstruktivizm üslubunu t. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Məsul katib akademik T.

  " Azərbaycan" cildi. Bakı: " Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi,, 884 səhifə. · Dlc brutal legend ps3 contenu ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ - ci ild azrbaycan respublikasının xarici dövlt borcu n qdrdir. Fuad i brahimov vikipedia. H əliyev və ordu. Binəqədi rayon i cra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə şöbəsi. Li v nino srind azrbaycançılıq v tcrkculuk. Hcr allahverdiyeva m. Nşriyyat işi v kitab ticarti. Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələrci illər). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası - II Cild ( B, V, Q). by Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası. Zod kənd orta məktəbi [ d], BDU Jurnalistika fakültəsi.

  Vikianbarda əlaqəli mediafayllar. Əli Şamil ( Əli Hüseyn oğlu Şamilov; 5 iyun 1948, İnəkdağı, Basarkeçər rayonu) — Azərbaycan folklorşünası, publisist. [ 1] AMEA Folklor İnstitutunda xarici. 1 yanvar 1991- ci il tarixinə SSRİ əhalisinin ümumi sayı 290. 077 milyon nəfər təşkil edirdi, onlardan 7. 137 milyon nəfəri isə Azərbaycan SSR sakini idi. Beləliklə, Azərbaycan SSR– də bütün SSRİ əhalisinin 2, 5% – i yaşayırdı. Azərbaycan SSR əhalisinin 54% – i şəhər yerlərində məskunlaşmışdı, ölkə ərazisinin isə hər km²– də orta sıxlıq 82. 4 nəfər təşkil edir. Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası) — первая универсальная, самая известная и полная энциклопедия, издававшаяся в Азербайджанской ССР на азербайджанском языке. Выпущена в 1976– 1987 гг. в 10 томах. Первая попытка издания Азербайджанской советской энциклопедии была предпринята в 1934– 1935 годах. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə. V cild: ci illər / məsul red.

  Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Tərlan Əliyarbəyov 28 noyabr 1892- ci ildə Şamaxı şəhərində zadəgan ailədə anadan olmuşdur. 1914- cü ildə Tiflis hərbi məktəbini bitirmişdir. 1927– 1941- ci illərdə iki dəfə M. Frunze adına Ali Hərbi Akademiyanı bitirmişdir. Peşəkar hərbçi, igid general Tərlan bəy Əliyarbəyov 1956- cı ildə fevral ayının 15. Cənubi Qafqazı Azərbaycan türklərindən təmizləmək siyasətini yürüdən Sovet hökuməti digər tərəfdən də ermənilərin Qafqaza qayıtmasına 1931- ci ildə qərar vermişdi. Sovet hakimiyyəti Azərbaycanı ruslaşdırır və milli kadrları mühüm vəzifələrə yaxın buraxmırdı. 1931- ci ildə Bakı Sovetinin məsul işçilərinin 45 faizi ruslar, 17 faizi ermənilər, 16 faizi. Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ( ACE) V cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi ( HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası və ya qısaca ASE ( Kiril əlifbası: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы ( АСЕ) ) — 10 cilddən ibarət Azərbaycan dilində. Language Azerbaijani Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ( ACE) II cildinin elektron versiyası.

  Lalə Ağamirzə qızı Əliyeva. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24. - ci il tarixli 219 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. “ Bakı Universiteti". Ziyəddin Məhərrəmov - ci ildə Qərbi Azərbaycanın tаriхi ərаzilərindən olаn Göyçə mahalındаkı Basarkeçər rayonunun Qoşabulaq kəndində аnаdаn olmuşdur. 1960- cı ildə kənd 7 illik məktəbi, 1964- cü ildə Dаşkənd kənd ortа məktəbini, 1969- cu ildə V. Lenin аdınа Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqoji İnstitutunun tаriх- filologiyа. Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov ( 17 noyabr 1947, Zod, Basarkeçər rayonu) — Azərbaycan alimi, ictimai- siyasi xadim, cərrah– onkoloq, tibb elmləri doktoru ( 1984), professor ( 1989), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ( ) və Polşa Tibb Elmləri Akademiyasınınhəqiqi üzvü, Rusiya Elmlər Akademiyasının xarici üzvü ( ), AMEA- nın Biologiya və Tibb. Mehdi Əli oğlu Hüseynovaprel 1909, İkinci Şıxlı, Qazax qəzası – 10 mart 1965 [ 1], Bakı [ 1] ) — Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri ( 1958– 1965), nasir, dramaturq, tənqidçi, 1943- cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan SSR xalq yazıçısı ( 1964. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild V.

  Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası / baş red. Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ( ACE) VI cildinin elektron versiyası. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası ( ASE) — 1976 — 1987- ci illərdə kiril əlifbası ilə azərbaycan. Janr, ensiklopediya. Orijinalın dili, azərbaycan. Azərbaycan iqtisadiyyatının daha əhatəli və böyük yüksəlişi XX əsrdə 70 ildən artıq bir dövrü əhatə edən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası zamanına təsadüf edir. Bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının əksər sahələri əvvəlki dövrlərlə müqayisədə sürətlə və kompleks inkişaf etmiş, güclü sənaye potensialı yaranmışdı. Azərbaycan İkinci düny. Səhifələrin sayı: 604. Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “ Azərbaycan” xüsusi cildi ( rus dilində) Nəşriyyat:. Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “ Azərbaycan” xüsusi cildi ( rus dilində) Nəşriyyat: " Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi