Ağamusa axundov dilçiliyə giriş pdf

Akademik Ağamusa Axundov Azərbaycan dilçiliyində məktəb yaratmış alimlərimizdən. “ Dilçiliyə giriş”, “ Dilçiliyin əsasları”, “ Ümumi dilçilik” adlı müxtəlif. Jun 12, · Axundov A. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. — Bakı: Lider nəşriyyat,. Bu kitab " Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Bütün başqa lüğətlər kimi " Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti" də dövrün dil mənzərəsini əks etdirir. Adil Babayev “ Dilçiliyə giriş” ( 1992), ( ) kitabında. Təsviri metod adlı mövzuda A. Axundov dilçilər tərəfindən təsviri təhlilin 3 mərhələsinin.

 • Nriman yaqublu cumhuriyyt qurucuları pdf

 • Mdni antropologiya pdf

 • Azrbaycan respublikası vergi mcllsinin 164 cü maddsi il tnzimlnir

 • Müsəlmanın qalası pdf

 • Aygün kazımova mhbbt üçbucağı mp3


 • Video:Dilçiliyə ağamusa axundov

  Axundov ağamusa dilçiliyə

  Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi. · Xəncərimizim qaşı düşməz Türklər müəllimə " öğretmen" deyirlər. " Öğretmen" - türk mənşəli sözdür. Kökü " öyrətmək" felidir. Azərbaycanda bu sözün əvəzinə, ərəb mənşəli " müəllim" sözünü işlədirlər. Əslində " müəllim" sözünü iki cür başa düşmək olar:. Download Free PDF. Azərbaycan ədəbi tənqidi ( dərslik - monoqrafiya) " Nurlar" nəşriyyatı,. Akademik Ağamusa Axundovun. 85 illiyinə həsr olunmuş. “ AĞAMUSA AXUNDOV VƏ.

  AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI”. BEYNƏLXALQ KONFRANSIN. Axundov Ağamusa Ağası oğlu ( d. 2 fevral 1932 - ci il, Kürdəmir, Azərbaycan SSR — 5 sentyabr - ci il, Bakı) — Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyatşünası, dilçi və türkoloq alimi, 1981 - ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər. Filologiya elmləri doktoru Fəxrəddin Yadigar oğlu Veysəllinin monoqrafiyaları. Görkəmli alim E. Koseriu “ Ümumi dilçiliyə giriş” əsərində müasir dilçiliyin. Şah İsmayıl Xətai Beynəlxalq Ana Dili Günü YNESKO- nun 1999- cu il noyabr tarixində keçirilən Baş konfransının 30- cu sessiyasında təsis edilib və 21 fevral - ci ildən. German dilçiliyə giriş. Bakı, " Mütərcim" azərbaycanca Yüklə Kollektiv Dilçilik ensiklopediyası. Ağamusa Axundov, Müseyib Məmmədov, Məsud Mahmudov. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili.

  German dilçiliyinə giriş. Bu kitab german dilçiliyinin sistem və struktur xüsusiyyətlərini müasir dilçilik və çağdaş germanistika baxımından şərh edir. Kitabda müəlif bu sahədə son illərin nəşrlərini təhlil etməklə elmi- ədəbiyyata öz tənqidi münasibətini bildirir, german dillərinin aktual problemlərini. Dilçilik todqiqatlann: n avIomatJaS' d1- rllmasmda alqoritm vo proqražnla§ dlrmtt miihüm yer tutur, Molum oldužu üzro, alqorityn Orta Asiva riyaztyyatçlsl OI- Xarozmimn. Ümumi Dilçilik ( 1 cild), Bakı. Dilçiliyə Giriş, Maarif, Bakı 1992 3. Ağamusa Axundov Dilçiliyə Giriş 4. Adil Babayev Azərbaycan. Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world' s largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. Jul 09, · Скачать Axundov Ağamusa. Ümumi dilçilik [ PDF] - Все для студента. Axundov Ağamusa.

  Ümumi dilçilik. Bakı: Şərq- Qərb,. Kitabda dilin daxili sistemi və quruluşu məsələlərindən, dilçilik metodlarından bəhs olunur və linqvistik nəzəriyyələrin qısa tarixi, dilçiliyin əsas. Ə d əbiyyatşünaslığa, dilçiliyə, pedaqogikaya v ə s. elml ə r ə dair ilk milli ali m ə kt ə b d ə rslikl ə rimiz m ə hz 20- ci ill ə rd ə meydana g əlmişdir. O dövrdə diqq ə t ə layiq, s ə m ə r ə li bir elmi- pedaqoji, t ə dris- metodiki ə n ə n ənin bünövrəsi qoyulmuşdur. Sağlam tə m ə l üzə rind ə. Ağamusa Axundov ; ədəbiyyatşünas, dilçi, türkoloq · filologiya elmləri doktoru· professor ( 1967), AMEA- nın həqiqi üzvü ( ) · BDU. · Dövlət Pedaqoji Universiteti - Adil Babayev Dilçiliyə giriş. Adil Babayev Dilçiliyə giriş.

  Umumi Dilçilik- Ağamusa Axundovs ; Boyut: 3. 06 MB, Dosya Türü : Pdf, İzlenme Say : 429. Eşqin NuruşovAZADİNFORM. Azərbaycan Dillər Universitetinin ( ADU) Auditoriya+ şöbəsinin təşkilatçılığı ilə universitetin Ümumi dilçilik kafedrasının professoru, Eksperimental fonetika və tətbiqi dilçilik elmi- tədqiqat laboratoriyasının müdiri Fəxrəddin Veysəllinin “ Dilçiliyə giriş” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. ADU- dan Azadinform- a verilən. Available Formats. Download as PDF or read online from Scribd. Flag for inappropriate content. Save Save Ümumi dilçilik ( Ağamusa Axundov) For Later. 100% % found this document useful ( 1 vote) 810 views 142 pages. Dünyanın bu günü - 02. Ümumi Dilçilik ( Ağamusa Axundov). Elvin Abbasbeyli.

  100% % found this document useful ( 1 vote). Document Information. Bu kitab “ Ağamusa Axundov. Ümumi dilçilik” ( Bakı. Belə ki, onlar daha çox “ Dilçiliyə giriş” fənninə aiddir. Dilçiliyə dair üç vedanq məlumdur. müstəqil fənn kimi tədris olunmuşdur: “ Dilçiliyə giriş” və. “ Ümumi dilçilik”. 1985- ci ildən ali məktəblərdə dilçiliyin əsaslarını təş-.